Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля...
  Rik za dva?
 

(Матеріали подаємо в скороченому вигляді)

http://www.vz.kiev.ua/med/15-05/7.shtml#3

 ВАШЕ  ЗДОРОВЯ
МЕДИЧНА
 ГАЗЕТА УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ НОМЕРУ 15 (792) медичне видання :: ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Листи коментує заступник голови Київської міської Ради профспілки працівників охорони здоров'я Тамара МАЦЕНКО.

ЗАПИС У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ БУДЕ ВИРІШАЛЬНИМ

Працюю завідувачем кабінету гіпербаричної оксигенації у відділенні реанімації обласної лікарні. Чи маю я право на обрахування стажу роботи у подвійному розмірі?
В.ТАМАРЧУК.
Хмельницька обл.

Наказом МОЗ від 23.02.2000 р. "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" (додаток № 26) передбачено, що штати кабінетів гіпербаричної оксигенації у відділеннях інтенсивної терапії встановлюються із розрахунку по 1 посаді лікаря-анестезіолога та медичної сестри-анестезистки, а також 0,5 посади інженера.
Відділення анестезіології без ліжок і з ліжками для інтенсивної терапії (колишні відділення реанімації) визначаються за штатами як окремий структурний підрозділ лікарні. Відповідно до ст. 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", стаж роботи у подвійному розмірі зараховується працівникам реанімаційних відділень лікувальних закладів і не зараховується у подвійному розмірі лікарям-реаніматологам інших структурних підрозділів лікарні. Раджу Вам уважно прочитати запис у своїй трудовій книжці, в якому відділенні Ви працюєте. Якщо там записано, що Ви працюєте у відділенні реанімації, то стаж роботи буде обраховано у подвійному розмірі, якщо ж у трудовій книжці записано, що Ви працюєте в кабінеті гіпербаричної оксигенації, то під час призначення Вам пенсії стаж буде обраховано в одинарному розмірі. Так передбачено пенсійним законодавством.http://www.vz.kiev.ua/med/728/3.shtml

 ВАШЕ  ЗДОРОВЯ

МЕДИЧНА ГАЗЕТА УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ НОМЕРУ 02 (728) медичне видання :: ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЩЕ РАЗ ПРО ПЕНСІЇ

Листи коментує заступник голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Тамара МАЦЕНКО

Чи маю я право на пільгову пенсію, якщо я працював лікарем-анестезіологом ЦРЛ, де не було реанімаційного відділення?
О. ПИЛИПЕНКО.
Чернігівська обл.
Досить часто серед цієї категорії лікарів побутує думка, що вони мають право на обрахування стажу роботи в подвійному розмірі незалежно від того, де вони працюють, хоча закон говорить інше. Стаття 60 Закону "Про пенсійне забезпечення" тепер викладена у такій редакції: "Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікуванням осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі". Як бачите, мова йде не про певні посади, а про певні заклади охорони здоров'я чи їх структурні підрозділи. Законом не встановлюються обмеження щодо посад, робота на яких у вищезазначених закладах зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.
Отже, право на обрахування стажу роботи у подвійному розмірі мають не лікарі-анестезіологи центральної районної лікарні, а всі без винятку працівники відділення реанімації, якщо таке спеціалізоване відділення було в складі лікарні. Якщо ж такого відділення не існувало, то ніхто не набув права на обрахування стажу у подвійному розмірі. Одночасно нагадаємо читачам, що наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8. 10. 1997 р. № 303 "Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України" відділення реанімації, які існували у 1997 році, були перейменовані у відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками та без ліжок відповідно до переліку медичних спеціальностей, зареєстрованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, із збереженням за ними функціональних повноважень відділень реанімації.
З цього приводу Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України, Міністерство охорони здоров'я України спільним листом від 02.08.2002 року повідомили всі відділення пенсійних фондів, що роки роботи у відділеннях (групах) анестезіології та інтенсивної терапії зараховуються до стажу роботи у подвійному розмірі. Працівники пенсійних фондів при призначенні пенсій і обрахуванні стажу роботи зобов'язані звірити записи у трудовій книжці працівника на їх відповідність нормам закону про пенсійне забезпечення. Якщо в трудовій книжці не записано про те, що працівник працював у відділенні (чи групі) реанімації, він не зможе довести права на обрахування стажу у подвійному розмірі. Як можна зрозуміти з листа дописувача, він працює лікарем в центральній районній лікарні з 1978 року і донині, отже його загальний стаж в охороні здоров'я становить більше 25 років, тому він має право вийти на пільгову пенсію за вислугу років.

 

 

http://woman.health-ua.com/article/270.html

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ


Повний текст статті в номері 8 (25) за листопад 2009 року

ЮРИДИЧНА  КОНСУЛЬТАЦІЯ
С.А. Кубанський,
завідувач відділу з правових питань
Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я


У період з 1985 по 1993 р. працювала у блоці реанімації та інтенсивної терапії відділення новонароджених пологового будинку. Чи маю я право на зарахування стажу роботи за цей період у подвійному розмірі? Якими нормативними актами це питання врегульовано?
В. Бардакович, м. Вінниця

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» період роботи у реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу для призначення пенсії у подвійному розмірі.
Роз’яснення з цього питання надано МОЗ України (лист від 22.06.2009 р. № 10.01.10/1225).
Наказом МОЗ України від 08.10.1997 р. № 303 «Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України» проведено реорганізацію анестезіологічної служби, згідно з яким у складі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я повинні створюватися наступні відділення:
• анестезіологічне відділення або відділення анестезіології (без ліжок для інтенсивної терапії) — у лікувально-профілактичних закладах, у яких за штатними нормативами передбачено більше 4 посад лікарів-анестезіологів із відповідною кількістю посад медичних сестер-анестезистів;
• анестезіологічні відділення з ліжками (палатами) для інтенсивної терапії — у лікувально-профілактичних закладах з високою хірургічною активністю та значною кількістю хворих, які потребують проведення інтенсивної терапії;
• анестезіологічна група – у закладах, у яких за штатними нормативами передбачено не більше 3 посад лікарів-анестезіологів з відповідною кількістю посад медичних сестер-анестезисток;
• відділення інтенсивної терапії загального профілю — у малопотужних лікарнях.
Крім того, Наказом МОЗ України від 23.22.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» затверджено штатні нормативи вказаних підрозділів у відповідності з вимогами наказу № 303.
Для усунення непорозумінь, що виникають під час оформлення пенсій працівникам закладів охорони здоров’я, МОЗ України звернулося до Пенсійного фонду України щодо віднесення окремих структурних підрозділів закладів охорони здоров’я до відділень реанімації, робота в яких відповідно до ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
Роз’яснення з цього питання листом Пенсійного фонду України від 14.12.2006 р. № 16672/02-20 доведено до органів пенсійного забезпечення для використання у практичній роботі.
Таким чином, періоди роботи у блоці реанімації та інтенсивної терапії відділення новонароджених пологового будинку чи будь-яких інших відділень закладів охорони здоров’я не можуть бути зараховані до стажу роботи у подвійному розмірі відповідно до ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» у зв’язку з тим, що штати закладів охорони здоров’я не були приведені у відповідність із вказаними наказами.

 

http://www.health-ua.com/articles/1136.html

Здоровя України

Повний текст статті в номері 126 за вересень 2005 року

На прийомі у юриста

Консультант: З.В. Шепелєва, правовий інспектор ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

Працювала 5 років у Тиманівському туберкульозному диспансері, далі ще 7 років (до 1984-го) у Київському туберкульозному диспансері. Загальний стаж роботи як медпрацівника туберкульозного закладу – 12 років. Після цього перейшла на роботу до реанімаційного відділення Київської міської лікарні, де і працюю до сьогодні. Чи маю я право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (у 50 років)? Чи може зараховуватися моя робота в реанімації з 1984 по 2004 рік у подвійному розмірі? 

В.Ф. Барабаш, м. Київ

Статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено категорію працівників, які мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. 
Право на пенсію на пільгових умовах за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць мають працівники після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та мали право або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії призначаються за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виходячи з вимог до віку і стажу, встановлених раніше діючим законодавством.
Згідно зі статтею 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам, які працювали до набрання чинності цим Законом (до 1 січня 1992 року) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:
• особам, які мали на день набрання чинності цього Закону повний стаж на названих роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше діючим законодавством;
• особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, потрібний для призначення пенсії відповідно до статті 12 (жінки – 55, чоловіки – 60 років), пенсія знижується пропорційно до наявного стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог до цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством.
Для призначення пенсій за статтею 100 необхідною умовою є атестація робочих місць за умовами праці. 
Взагалі порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01. 08. 1992 року № 442. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
Основним документом, що підтверджує право на пільгове пенсійне забезпечення за результатами атестації робочих місць, є наказ по підприємству, організації (п. 9 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці).
Пільгові пенсії призначаються працівникам, які протягом повного робочого дня виконують роботи, передбачені Списками № 1 і 2.
Під повним робочим днем розуміють виконання роботи в умовах, передбачених Списками, що триває не менш як 80% робочого часу.
Тому виходячи з вищезазначеного, ви маєте право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 (у 50 років).
Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж ураховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. 
Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» час трудової діяльності на роботах, передбачених статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» по 31 грудня 2003 року включно зараховується в подвійному розмірі, а з 1 січня 2004 року – в одинарному розмірі. 
Тому періоди роботи в реанімаційному відділенні з 1984 по 2004 рік зараховуються в подвійному розмірі.
 


http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?view=dir&type=1&base=1&menu=517758&id=334602

Нормативная база "Законодательство Украины"

Інформаційно-довідкова газета ЮРИСТ КОНСУЛЬТУЄ 45 /2007
Матеріали підготував ВАСИЛЬ МОРОЗ, юрист

Я працюю медсестрою у відділенні анестезіології. Чи зараховується до стажу роботи один рік за два, та якої тривалості надається відпустка?

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788 від 05.11.1991 р. робота у відділенні анестезіології та відділенні (палати) інтенсивної терапії також зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

Середній медичний персонал закладів охорони здоров'я мас право на оформлення пенсії за вислугу років згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 909 від 04.11.1993 р. за наявності спеціального стажу роботи не менш як 25 років.

Для працівників відділень анестезіології та інтенсивної терапії тривалість відпустки становить 35 календарних днів: 24 календарних дні основної відпустки та 11 календарних днів — додаткової (ст. 6 Закону України «Про відпустки» та постанова Кабінету Міністрів України №679 від 13.05.2002 p.).

Посадовий оклад медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету встановлюється за п.2.2.8 (пп.2) з підвищенням його розміру на 15 % у зв'язку зі шкідливими умовами праці (п.2.11 додатка 3 до наказу Мінпраці та МОЗ України «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я» № 308/519 від 05.10.2005 p.).


 

Вверх сторінкиПоследние коментарии к этой странице:
Комментарий от ????? ??????, 12.09.2013 в 01:40 (UTC):
???
????? ??? http://www.shpsoreply.info/

Комментарий от galen1983, 07.02.2012 в 12:30 (UTC):
Choke kinship group tool, although yourself from the beginning provides there enjoin what her function other self upon review. http://exozule.com

Комментарий от alva1989, 24.01.2012 в 23:48 (UTC):
None else ideological reach relative to say no to was the 2-, clamshell machine. http://xyzicap.com

Комментарий от Oлександр, Заліщики, 03.06.2010 в 14:35 (UTC):
...з 1 січня 2004 року – в одинарному розмірі

Комментарий от Oлександр, Заліщики, 03.06.2010 в 13:57 (UTC):
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування...

Комментарий от Олександр, Заліщики, 03.06.2010 в 13:39 (UTC):
тому, що Відповідно до частини 4 статті 24 Закону України

Комментарий от Ihor, Тернопіль, 17.05.2010 в 20:34 (UTC):
Давайте обговоримо цю тему на Форумі. Це ж дуже важливо!

Комментарий от:17.05.2010 в 20:09 (UTC)
anestesiolog
anestesiolog
Offline

Чому ж не йде? Звідки така інформація?

Комментарий от Oлександр, Заліщики, 17.05.2010 в 12:40 (UTC):
Отже з з 1 січня 2004 року вже рік за два не йде? :-

Комментарий от , 12.05.2010 в 10:49 (UTC):
А що ж у Вас записано в трудовій книжці? Ви перевіряли?Добавить комментарий к этой странице:
Ваше имя:
Ваше сообщение:

 
 
Завантажується...
 
 


center