Сайт
анестезіологів
Тернопілля

   
  Сайт анестезіологів Тернопілля...
  BПPOBAДЖEHHЯ HA 2018 p.
 

П Л А Н
впровадження  досягнень медично
ї науки в практику відділень анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської області на 2018 рік

п/п

Назва методики впровадження

Науковий заклад, що розробив методику

   Коротка    анотацiя  методики  впровадження

Форма
впрова-
дження

Вiддiлення,
де впроваджу-
ється
методика

Термiн
впрова-дження

Вiдповiдаль­ний за впроваджен-
ня

1

2

3

4

5

6

7

8

1

„Серцево- легенева церебральна реанімація” рекомендація Європейської Ради із реанімації

  МОЗ України 2013р.2015 р. і 2016р. Дніпропетровська Державна медична академія. Практичне керівництво під ред.     Л.В.Усенко. Дніпропетровськ,

            В даних рекомендаціях приводяться сучасні зміни в програмі СЛР у дорослих, які базуються на опублікованих рекомендаціях Європейської Ради із реанімації,2015р. (ERC 2015), а також принципи ведення післяреанімаційного періоду в умовах відділення інтнсивної терапії стаціонару.  Узагальнені основні практичні і деякі теоретичні питання інтенсивної  терапії критичних і термінальних станів.

Метод
лікуван-
ня

Стаціонарні відділення  та ВАІТ

2018 рiк.

 Зав. віділень та лікарі

2

Низькопотічна анестезія газовими анестетиками

МОЗ України. Національний медичний університет ім..О.О.Богомольця. Дніпропетровська державна медична академія, 2014 р.

            У рекомендаціях висвітлено теоретичні та практичні основи інгаляційної анестезії  використовуючи  низький  газотік напівзакритим контуром із застосуванням севофлюрану,при потоці свіжого газу в межах від 0,5 до 1 л/хв.,що дає переваги в керованості анестезії та зменшення економічних затрат.

Метод
лiкуван-
ня

ВАIТ, що забезпечені апаратами для низькопотічної пнестезії.

2018 рiк.

Зав. вiддiлення,
лiкарi-анестезiологи.

3

Серцево-легенва реанімація у вагітних

МОЗ  України.
Національна медична академія післядипломної освіти  ім.  П.Л.Шупика, 2016 р

 

            У методичних рекомендаціях висвітлені фізіологічні зміни під час вагітності, основні причини зупинки серця у вагітних, роділь та породіль, особливості серцево-легеневої реанімації у вагітних, приведена акушерська тактика під час серцево-легеневої реанімації у вагітної. Рекомендації розроблені у відповідості з керівництвом із серцево-легеневої реанімації, розроблений косенсусом спілкою акушерської анестезіології і перинатології та спеціальним комітетом із зупинці серця у вагітних 2014 р.

Метод
лікуван-
ня

Стаціонарні відділення  та  ВАIТ 

2018 рiк.

   Зав. вiддiлень та  лiкарi

4

Інтенсивна терапія зупинки серця, яка виникла внаслідок системної токсичності місцевого анестетика.

Харківська медична  академія післядипломної освіти. Практичне керівництво під редакцією проф. Суслова В.В.    Харків, 2011 р
Протокол  асоціації анестезіологів Великої Британії

            Протокол застосовується як доповнення у випадку неефективності стандартних реанімаційних заходів.В кожному відділенні, де практикуються методи реґіонарної анестезії,слід організувати набір,який включає:жирова емульсія 20% не менше 500 мл.,2 шприци 50-60 мл,2 периферичних катетери(14-16 G),2 довенні голки(14-16 G),1 довенна система для інфузії. При зупинці серця внаслідок системної токсичності місцевого анестетика розпочати непрямий масаж серця ,довенно ввести 100 мл 20% жирової емульсії за 1 хв (1,5 мл /кг),перейти на струйне довенне  введення, повторити болюсне введення жирової емульсії кожні 3-5 хв в дозі до 3-ох мл/кг.реанімаційні заходи продовжити до повного відновлення серцевої діяльності. Максимально рекомендована доза 20% жирової емульсії 8 мл/кг.

Метод лікуван-ня

ВАIТ

2018 рік.

  Зав. вiддiлення, лiкарi- анестезiологи

5

Інфузійна  терапія

Республіканська експертна проблемна комісія АМН і МОЗ України з спеціальості “Анестезіологія і реаніматологія”, 2014 р
Харківський національний медичний університет, 2014 р

            У методичних рекомендаціях наведені сучасні принципи та протоколи для проведення інфузійної терапії , обгрунтовані склад та об`єм інфузії  при різих патологічних  станах, висвітлені способи оцінки і моніторингу волемічного статусу пацієнта під час проведення інфузійої терапії.

Метод лікуван-ня

ВАIТ

2018 рік.

  Зав. відділення, лікарі-анестезіологи